Neem vrijblijvend contact met me op:
0625 222 829 of
info@tuinenlandschapsdokter.nl

Hinderstein

In de zomer 2014 vroegen meneer en mevrouw Jaspers mij een ontwerp te maken voor het landgoed. Het ontwerp zal als lijndraad kunnen dienen en kan in de loop van de jaren worden uitgevoerd, zodat het zowel financieel als in onderhoud haalbaar blijft. Het landgoed is 5,5 ha groot en is al een ruime tijd geen onderhoud gepleegd.  Er zijn nogal wat wensen, maar het moet ook niet zo zijn, dat de eigenaar slaaf van zijn eigen landgoed wordt. Tenslotte werken beiden en zijn ook nog ouders van kinderen, die ook aandacht vragen..

Een plan voor dit landgoed  kan uitstekend in fases worden uitgevoerd, maar maakt  bovendien  het werk efficiënt  en effectief. Vooral de borders vergen de eerste 1,5  jaar veel onderhoud m.n. het schoon houden van onkruid totdat, de planten zo zij uitgestoeld dat  er geen onkruid meer tussen past.

Hetzelfde geldt voor het bos. Zodra er gekapt wordt, zullen er open plekken ontstaan. Licht en warmte zullen ongewenste zaden laten ontkiemen en die moeten in ieder geval in toom worden gehouden.  Het blijft een idee om jaarlijks een familie- of vriendendag te organiseren om ineens met heel veel mankracht arbeid te verrichten.  Bovendien is zo’n dag  bijzonder gezellig.

Er is m.n voor de tuin met sierplanten een probleem met ree en hazenvraat. Reeën zullen bij koude winters rond februari, maart tuinen binnen gaan op zoek naar voedsel. Zij kunnen behoorlijke schade aanrichten aan jonge bomen heesters en vaste planten. De oplossing ligt voor de hand, afrasteren en/of buiten de tuin aantrekkelijk voedsel aanbieden.

Het gehele plan is opgedeeld in deelgebieden. Zo wordt het bos 3/5 deel van het landgoed apart behandeld. De tuin is opgedeeld in entree, frontbos, vogeldrinkplaats, zwembad, terrasborder, serreborder en kruidentuin.

deel dit project

< Terug naar het overzicht